NHÓM 

 
Nhóm Vật liệu Tổng thể bao gồm:
  • Master Materials Manufacturing Sdn Bhd
  • Master Materials Contracting Sdn Bhd
  • Master Materials Marketing Sdn Bhd
Cả ba công ty làm việc song song với nhau để sản xuất, tiếp thị và áp dụng các hệ thống sàn bê tông, composite và cốt liệu trang trí chuyên dụng và độc đáo của tập đoàn cho các lĩnh vực bất động sản và cơ sở hạ tầng.
 
Được thành lập vào năm 1979, Master Materials kể từ đó đã phát triển nhanh chóng hoạt động kinh doanh sản xuất của mình và ngày nay là một công ty năng động và dẫn đầu trong ngành công nghiệp bê tông trang trí tại Malaysia.  
 
Bê Tông Trang Trí BM là đối tác phân phối độc quyền sản phẩm thương hiệu MASTERPAV tại thị trường Việt Nam. Hai bên đã có những cuộc họp trao đổi đánh giá rất kỹ về nhau và rồi để đi đến sự tưởng, uy tín là đối tác chiến lược tại thị trường Việt Nam. BM sẽ chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm và trực tiếp đào tạo và chuyển giao công nghệ đến cho các nhà thầu thi công bê tông áp khuôn tại Việt Nam.