SYSTEMS

Chúng tôi cung cấp nhiều loại sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của bạn.

BÊ TÔNG ÁP KHUÔN (STAMPED CONCRETE)

BÊ TÔNG SỎI RỬA (PEBBLE WASH)

SỎI TRỘN (PEBBLE RESIN)

CÁT RỬA (SANDWASH )

VỮA PHUN TRANG TRÍ (DF100 POLYME)

RAM DỐC (SPEED RAMP: O-RING)