Các sản phẩm

Chúng tôi cung cấp nhiều loại sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của bạn.
Chúng tôi hứa sẽ cung cấp mọi dịch vụ với nụ cười và mức độ hài lòng cao nhất của bạn.

Bột Màu Tăng Cứng

(M300)

Bột chống dính khuôn

(R696)

Hoá Chất vệ sinh bề mặt

(CI15)

Chất phủ bảo vệ bề mặt độ bóng cao

(AS30)

Chất phủ bảo vệ bề mặt độ bóng trung bình

(AS28)